პროგრამაში მონაწილეობისთვის აუცილებელი მოთხოვნები

  • მინიმალური ასაკი: 18  წელი

  • თბილისში  რეგისტრაცია

 
 

მოქალაქეთა რეგისტრაციის ვადები:  2021 წლის  01 ნოემბერი -  15  ნოემბერი 

სწავლა იწყება  2021 წლის 20 ნოემბერს.