მუნიციპალური პროგრამა  „ისწავლე და დასაქმდი“

 
shutterstock_13350912088 [Converted].png
 
 

ქალაქ თბილისის მერიის  პროგრამა „ისწავლე და დასაქმდი“ ამოქმედდა 2018  წელს. პროგრამის მიზანია სამსახურის მაძიებელი მოქალაქეების მოკლევადიანი პროფესიული კურსების  მეშვეობით სწავლება და დასაქმების ხელშეწყობა.

 

პროგრამის  2020-2021 წლების  პრიორიტეტი იქნება  Covid-19 პანდემიის პირობებში დაზარალებულ  მოქალაქეებს (სამსახური ვინც დაკარგა) შეთავაზოს მოკლევადიანი პროფესიული მომზადება/გადამზადება შრომის ბაზარზე მოთხოვნად სპეციალობებში  და  ხელი შეუწყოს  მათ დასაქმებას.

 

ისწავლე და დასაქმდი

Untitled 10.png
 

2020-2021 წლებში, საერთო ჯამში, პროგრამაში ჩაერთვება  4000  მოქალაქე.

პროგრამა ხორციელდება თბილისში მოქმედი  სახელმწიფო პროფესიული კოლეჯების ბაზაზე,   კერძო  სექტორთან  თანამშრომლობით.

Laptop.webp
 
Screenshot 2021-11-08 at 20.55.46.png
 

მოსალოდნელი შედეგები

შედეგების სტატისტიკა

  • 2018-2020   წლებში პროგრამის კურსდამთავრებულთა რაოდენობა  4500 მოქალაქე

  • დასაქმდა  3400  კურსდამთავრებული

  • პროგრამის დასაქმების მაჩვენებელი მაღალია და შეადგენს  75%-ს

 
Untitled 4.png

პროგრამის ფარგლებში 2021-2022 წელს პროფესიული მომზადება/გადამზადებას გაივლის 5000-მდე მოქალაქე, დასაქმდება 3800-მდე კურსდამთავრებული.